Yeni: 2017 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikaları Hazırlanmıştır (02.04.2018)

 

2017 Yaz  Döneminde mezun olan öğrencilerin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikaları hazırlanmış olup dağıtımı yapılmaktadır. Belgelerinizi, M.R. Eğitim Fakültesi Dekanlık katında Haluk Korkmaz'dan alabilirsiniz.


Not: Sertifikası başkası tarafından alınacak öğrencilerin yapması gerekenler:


* Noter onaylı vekaletname

               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018