Yeni: 2018 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Belgeleri Hazırlanmıştır (21.03.2019)

 

2018 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Belgeleri Hazırlanmıştır.

Belgelerinizi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlık Katında Memur Haluk KORKMAZ’dan  Teslim Alabilirsiniz.

Not: Başkasının yerine formasyon belgesini teslim almak için noter onaylı vekaletname gerekmektedir.

               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019